Εταίροι

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Νομικός εκπρόσωπος : Απόστολος Τζιτζικώστας

Ρόλος νομικού εκπροσώπου: Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λαμπρινή Τσόλη

Τηλέφωνο: +302310403008

e-mail: l.tsoli@rdfcm.gr

Ιστοσελίδα: www.rdfcm.gr

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης

Νομικός εκπρόσωπος : Παπαγέρας Παναγιώτης

Ρόλος νομικού εκπροσώπου: Πρόεδρος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Κιντσάκης

Τηλέφωνο: +30 2397 021 733

e-mail: consultant@dimosvolvis.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.dimosvolvis.gr

Δήμος Σιντικής

Νομικός εκπρόσωπος : Φώτιος Δομουχτσίδης

Ρόλος νομικού εκπροσώπου: Δήμαρχος 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κωνσταντινίδου Ευθυμία 

Τηλέφωνο: +30 2323350200

e-mail: info@sidiki.gr

Ιστοσελίδα: www.sidiki.gr

 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Νομικός εκπρόσωπος : Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Ρόλος νομικού εκπροσώπου: Πρόεδρος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αραπάκης Γεώργιος

Τηλέφωνο: +30 2321045405

e-mail: info@kekpkm.gr

Ιστοσελίδα: www.kekpkm.gr

 Δήμος Strumica

Νομικός εκπρόσωπος : Kosta Janevski

Ρόλος νομικού εκπροσώπου: Δήμαρχος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Gjoko Ristovski 

Τηλέφωνο: 00 389 34 348 030

e-mail: ristevski4@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.strumica.gov.mk

Δήμος Struga

Νομικός εκπρόσωπος : Ramis Merko

Ρόλος νομικού εκπροσώπου: Δήμαρχος 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Albrim Polozhani

Τηλέφωνο: 00 389 46 781 335

e-mail: a.pollozhani@struga.gov.mk, info@struga.gov.mk 

Ιστοσελίδα: www.struga.gov.mk